Žádost o sponzorský dar

Obec Kadov ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů žádá touto cestou své občany a příznivce obce Kadov o poskytnutí sponzorského daru na akci ,,Hry bez hranic,, která se uskuteční dne 4. 8. 2018 před budovou obecního úřadu na Kadově. Celý organizační tým bude velice vděčný za jakýkoliv finanční příspěvek, který by nám pomohl s přípravou na tuto náročnou akci. Se svými případnými sponzorskými dary se prosím obracejte na starostu či místostarostku obce.

Zároveň si Vám dovolujeme pozvat na tento sportovní den.

pozvánka na Hry bez hranic 1