Zahájení stavby chodníku

Na základě výběrového řízení zahájila firma STAKO VYSOČINA s.r.o.  výstavbu chodníku včetně úpravy autobusové zastávky a bezbariérového sjezdu. Chodník povede od autobusové zastávky, podél horního hřiště a dětského koutku až k dolnímu mostku. Dle uzavřené smlouvy o dílo se uvedená stavba začne realizovat již koncem srpna 2018. Na novostavbu chodníku jsou vyčleněny finanční prostředky ze získané dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Tímto žádáme všechny občany i návštěvníky obce, aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu či průchodu dotčeným stavebním úsekem. Vše bude řádně označeno. Děkujeme za pochopení a spolupráci.