Kraj Vysočina podpořil zachování naší prodejny

Stejně jako minulý rok, tak i tento rok Kraj Vysočina vytvořil grantový program „Venkovské prodejny 2018“, dle kterého podpoří provoz prodejen potravin a smíšeného zstažený souborboží v nejmenších obcích. O tuto dotaci bylo možné požádat od června tohoto roku z Fondu Vysočiny. Dotace je určena pro obce do 5 000 obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde žije maximálně 400 stálých obyvatel. Účelem programu je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchody, které jsou mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny. Kraj Vysočina přispívá grantovým programem až 70% z celkových nákladů na provoz prodejen. Obec Kadov o tuto dotaci požádala, jelikož chce v obci místní jednotu COOP zachovat. Kraj Vysočina naši žádost přijala a poskytne obci finanční příspěvek. Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat Kraji Vysočina za možnost zachování naší prodejny v obci a za poskytnutý finanční příspěvek.