Obec Kadov

Sdělení občanům

Dne 18. 11. 2018 v dopoledních hodinách proběhne úklid listí na návsi obce. Prosíme spoluobčany o pomoc při podzimním úklidu.

Sraz seniorů hasičů

Dne 3. 11. 2018 od 16:00 hod. se v obci Krásné pořádá Sraz seniorů hasičů okrsku Sněžného. Místo konání proběhne v místním kulturním domě. Všichni senioři hasiči z tohoto okrsku jsou srdečně zváni.

Sdělení o zahájení úpravy autobusové zastávky

Firma STAKO VYSOČINA s.r.o. dokončila výstavbu chodníku a zahájila úpravy spojené s novou autobusovou zastávkou, umístěnou ve směru na Žďár nad Sázavou. Vše je řádně označeno. Prosíme spoluobčany, aby dbali v tomto místě zvýšené opatrnosti.

Kraj Vysočina podpořil zachování naší prodejny

Stejně jako minulý rok, tak i tento rok Kraj Vysočina vytvořil grantový program „Venkovské prodejny 2018“, dle kterého podpoří provoz prodejen potravin a smíšeného zstažený souborboží v nejmenších obcích. O tuto dotaci bylo možné požádat od června tohoto roku z Fondu Vysočiny. Dotace je určena pro obce do 5 000 obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde žije maximálně 400 stálých obyvatel. Účelem programu je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchody, které jsou mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny. Kraj Vysočina přispívá grantovým programem až 70% z celkových nákladů na provoz prodejen. Obec Kadov o tuto dotaci požádala, jelikož chce v obci místní jednotu COOP zachovat. Kraj Vysočina naši žádost přijala a poskytne obci finanční příspěvek. Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat Kraji Vysočina za možnost zachování naší prodejny v obci a za poskytnutý finanční příspěvek.

 

Týden pěstounství v Kraji Vysočina

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 proběhne v našem regionu pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se vedle nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny a příspěvkové organizace Kraje Vysočina zapojily i orgány sociálně- právní ochrany dětí při městských úřadech obcí s rozšířenou působností a základní školy. Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou od 1. – 3. října navštívit Dny otevřených dveří v doprovázejících organizacích a na městských úřadech. Na programu jsou besedy s pěstouny a odborníky, výstava „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a „Sbohem děcáku“ a doprovodné aktivity pro děti. Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat přítomní pracovníci. Ve čtvrtek 4. října proběhne propagační akce se subjekty zapojenými do procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v Nákupním centru City park Jihlava. Celou odpolední akci pro veřejnost bude moderovat Milan Řezníček a pro malé návštěvníky jsou kreativní činnosti. V pátek 5. října 2018 proběhne poděkování a ocenění pěstounů v Rodinném centru Robinson Jihlava. Děti žijící v pěstounských rodinách obdrží od Kraje Vysočina drobný dárek a budou moct zdarma se svými rodiči prožít páteční odpoledne v Robinsonu. Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách zapojených organizací.