Archiv příspěvků

Kraj Vysočina podpořil zachování naší prodejny

Stejně jako minulý rok, tak i tento rok Kraj Vysočina vytvořil grantový program „Venkovské prodejny 2018“, dle kterého podpoří provoz prodejen potravin a smíšeného zstažený souborboží v nejmenších obcích. O tuto dotaci bylo možné požádat od června tohoto roku z Fondu Vysočiny. Dotace je určena pro obce do 5 000 obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde žije maximálně 400 stálých obyvatel. Účelem programu je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchody, které jsou mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny. Kraj Vysočina přispívá grantovým programem až 70% z celkových nákladů na provoz prodejen. Obec Kadov o tuto dotaci požádala, jelikož chce v obci místní jednotu COOP zachovat. Kraj Vysočina naši žádost přijala a poskytne obci finanční příspěvek. Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat Kraji Vysočina za možnost zachování naší prodejny v obci a za poskytnutý finanční příspěvek.

 

Týden pěstounství v Kraji Vysočina

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 proběhne v našem regionu pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se vedle nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny a příspěvkové organizace Kraje Vysočina zapojily i orgány sociálně- právní ochrany dětí při městských úřadech obcí s rozšířenou působností a základní školy. Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou od 1. – 3. října navštívit Dny otevřených dveří v doprovázejících organizacích a na městských úřadech. Na programu jsou besedy s pěstouny a odborníky, výstava „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a „Sbohem děcáku“ a doprovodné aktivity pro děti. Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat přítomní pracovníci. Ve čtvrtek 4. října proběhne propagační akce se subjekty zapojenými do procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v Nákupním centru City park Jihlava. Celou odpolední akci pro veřejnost bude moderovat Milan Řezníček a pro malé návštěvníky jsou kreativní činnosti. V pátek 5. října 2018 proběhne poděkování a ocenění pěstounů v Rodinném centru Robinson Jihlava. Děti žijící v pěstounských rodinách obdrží od Kraje Vysočina drobný dárek a budou moct zdarma se svými rodiči prožít páteční odpoledne v Robinsonu. Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách zapojených organizací.

Vysázení lípy

Milí spoluobčané,

28. října 2018 uplyne 100 let od vzniku naší republiky. Kraj Vysočina se toto významné jubileum naší státnosti rozhodl oslavit originálním způsobem, k němuž se může připojit i Vaše město či obec. Vysaďme společně v našem regionu co nejvíc nových lip – našich národních stromů! Vyjádříme tak svou pospolitost i sepětí s předky a také můžeme společně vytvořit nový český rekord.

Stejnou věc – vysazování „lip republiky“ – dělávali i naši předkové. A dnes jejich lípy zdobí naši krajinu či přispívají k pěknému vzhledu našich měst a obcí. Navažte na tuto tradici i u Vás. Zasazením lípy můžete smysluplně vyjádřit svou sounáležitost a navíc také přispět k oficiálnímu zápisu do České knihy rekordů! K projektu se můžete zdarma připojit jednoduchou registrací nawww.lipyvysociny.cz. Plánujete-li vysadit ke 100. výročí republiky lípu/lípy, zaregistrujte se prosím již teď.

Hromadné sázení lip na Vysočině proběhne v období od 19. do 28. října 2018. Připojit se může každý, kdo má zájem připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky a udělat něco smysluplného – vysadit strom, který bude ozdobou krajiny ještě za mnoho let.

Národní strom můžete vysadit kdekoliv v Kraji Vysočina. Akce je určena pro města, obce, školy, spolky, ale i rodiny či jednotlivce. Stačí se předem zaregistrovat na stránkách www.lipyvysociny.cz a poté v daném období vysadit lípu. Registrujte se už teď. Mimo jiné také můžete něco hezkého vyhrát (vstupenky na muzikál, pobyt na Vysočině).

Podobnou příležitostí, jak oslavit 100 let české státnosti, je pak i projekt Agentury Dobrý den Český den s českými vlajkami, který si klade za cíl vyvěsit k 28. říjnu co nejvíc českých vlajek. Připojte se i k němu. Podrobnosti, včetně praktických tipů, co dalšího lze připravit ke 100. výročí naší republiky, najdete na www.nejvicvlajek.cz.

Zahájení stavby chodníku

Na základě výběrového řízení zahájila firma STAKO VYSOČINA s.r.o.  výstavbu chodníku včetně úpravy autobusové zastávky a bezbariérového sjezdu. Chodník povede od autobusové zastávky, podél horního hřiště a dětského koutku až k dolnímu mostku. Dle uzavřené smlouvy o dílo se uvedená stavba začne realizovat již koncem srpna 2018. Na novostavbu chodníku jsou vyčleněny finanční prostředky ze získané dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Tímto žádáme všechny občany i návštěvníky obce, aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu či průchodu dotčeným stavebním úsekem. Vše bude řádně označeno. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Sdělení

Dětský lékař MUDr.  Pavel Vacovský oznamuje, že nebude ve dnech od 20. – 24.8.2018 z důvodu dovolené ordinovat.

Zastupuje MUDr. Eva Mátlová v Novém Městě na Moravě, Masarykova 1493, tel.č. 724 145 644, 566 618 853. 

*******************************************

Změna ordinačních hodin MUDr. Tatiany Petrů

MUDr. Jelínková Jaroslava neordinuje od 20.08. do 24.08.2018 včetně.

MUDr. T. Petrů ordinuje:

      Po 20.08.        7.30 – 12.00 Sněžné

      Út 21.08.        8.00 – 11.00 Jimramov

      St. 22.08.       7.30 – 12.00 Sněžné

      Čt  23.08.       8.00 – 11.00 Jimramov

      Pá  24.08.      7.30 – 12.00 Sněžné

telefon 566 664 352