Aktuální příspěvky

Sdělení občanům

Dne 18. 11. 2018 v dopoledních hodinách proběhne úklid listí na návsi obce. Prosíme spoluobčany o pomoc při podzimním úklidu.

Kraj Vysočina podpořil zachování naší prodejny

Stejně jako minulý rok, tak i tento rok Kraj Vysočina vytvořil grantový program „Venkovské prodejny 2018“, dle kterého podpoří provoz prodejen potravin a smíšeného zstažený souborboží v nejmenších obcích. O tuto dotaci bylo možné požádat od června tohoto roku z Fondu Vysočiny. Dotace je určena pro obce do 5 000 obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde žije maximálně 400 stálých obyvatel. Účelem programu je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchody, které jsou mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny. Kraj Vysočina přispívá grantovým programem až 70% z celkových nákladů na provoz prodejen. Obec Kadov o tuto dotaci požádala, jelikož chce v obci místní jednotu COOP zachovat. Kraj Vysočina naši žádost přijala a poskytne obci finanční příspěvek. Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat Kraji Vysočina za možnost zachování naší prodejny v obci a za poskytnutý finanční příspěvek.

 

Pokladní hodiny v 2. pololetí roku 2018

červenec:           4. 7., 18. 7.

srpen:                  1. 8., 15. 8.

září:                       12. 9., 26. 9.

říjen:                    10. 10., 24. 10.

listopad:             7. 11., 21. 11

prosinec:            5. 12., 19. 12.

Kniha Žďársko z nebe k zakoupení

Obec Kadov  nabízí ke koupi knihu s názvem „Žďársko z nebe“. Jedná se o ty nejkrásnější letecké pohledy na českou přírodu a kulturní památky v okolí Žďárských vrchů. Součástí této knihy jsou i fotky z naší obce. Cena za 1 ks/350,-Kč. V případě zájmu můžete zakoupit v pokladních dnech nebo kdykoli po domluvě se starostou či místostarostou obce.