Zastupitelstvo obce

Aktuální složení zastupitelstva obce ke dni 20.2.2015

  • Lausch Jiří – starosta
  • Mgr. Šírová Jana ml.- místostarosta
  • Brázdová Radmila- člen
  • Miloš Bukáček – člen
  • Kamenský Luboš- člen
  • Vambera Filip- člen
  • Vambera Jakub – člen

 

Všichni členové zastupitelstva jsou neuvolnění

Výsledky voleb do zastupitelstva obce naleznete zde (včetně náhradníků) – odkaz