SDH Kadov

Sbor dobrovolných hasičů v obci existuje již 120 let a v současné době má zhruba 40 členů.

Hasiči