Stavební památky obce

Kadůvek, dům čp. 22
Jedná se o bývalý Josefský dvůr, který založila novoměstská vrchnost asi v roce 1727, aby obhospodařoval stále se rozšiřující polnosti na vymýcených pasekách. Poblíž stojí malá roubená stavba, která sloužila jako sušárna lnu.

Dům čp. 21
Bývalý mlýn postavený roku 1760, ke kterému od 19. století patřila také pila. Zpracování dřeva se stalo hlavní činností mlýna, proto se později již nehovoří o mlýnu, ale o Kadovské pile.

Hospoda U Janečků čp. 15
Hospoda patří k nejstarším usedlostem v obci a provoz v ní byl zahájen zřejmě už v 18. století. Ve svérázné hospodě je k dostání bylinný likér Kadovánek, který nahradil tradici proslulého Samotínského vánku. Na fasádě hospody je plastika Kadovánku, jejímž autorem je Ivo Durec.

V obci se dochovala řada roubených stavení, která dokládají lidové stavitelství v kraji. Mezi památkově chráněné objekty patří roubenky s lomenicemi čp. 13, 24, 34 a 42, které pocházejí z první poloviny 19. století.

Podmedlovský mlýn čp. 23
Bývalý panský mlýn byl postaven v barokním slohu okolo roku 1720. Mlýn má mansardovou střechu a část jeho interiérů je zaklenuta valenou klenbou.

Na návsi stojí busta T.G. Masaryka od sochaře Julia Pelikána.