Výbory a komise zastupitelstva

 • Finanční výbor
 1. Předseda finančního výboru: Miloš Bukáček
 2. Člen: Rostislav Bukáček ml.
 3. Člen: Miloš Bukáček ml.
 • Kontrolní výbor
 1. Předseda kontrolního výboru: Pavel Šimon
 2. Člen: Vladimír Hromátka
 3. Člen: Petra Fialová
 • Inventarizační komise
 1. Předseda komise: Radmila Brázdová
 2. Člen: Marie Žilková
 3. Člen: Marie Lorencová
 • Kulturní komise

Předseda : Jana Šírová st.

Zapisovatelka: Eliška Aldorfová

Další členky:  Jarmila Aldorfová

Pavla Hanychová

Petra Fialová

Iva Lauschová

Mgr. Jana Šírová ml.